Seuraava kurssi alkaa elokuussa 2018. Tilaa hakupaperit meilitse!

1. Kohderyhmä ja yleistiedot koulutuksesta

Koulutus on tarkoitettu Valviraan rekisteröidyille koulutuetuille hierojille ja osteopaateille

Koulutus:

- on suunniteltu siten, että opettamamme tiedot ja taidot täydentävät perusammattia ja mahdollistavat VoiceWell™ -menetelmän soveltamisen.

- koostuu anatomian, fysiologian, biomekaniikan, kehon- ja lihashuollon teorian opetuksesta sekä hoitotekniikoiden harjoittelusta, ohjatusta klinikkaharjoittelusta ja kirjallisesti raportoiduista asiakastapauksista.

- sisältää äänenkäyttöön tutustumista oman äänenharjoittamisen ja oman äänianalyysin avulla.
Lisäksi tutustutaan erilaisiin ääniin ja opitaan kuulemaan/tunnistamaan erilaisia ääniä.

- kokonaistuntimäärä 300 tuntia

2. Yleistä

Koulutus jakautuu noin yhden (1) vuoden ajalle: 8 (kahdeksan) koulutusjaksoa (pe – la), jotka sisältävät luentoja, demonstraatioita, havainnointia ja tekniikkaharjoituksia.

Koulutus ei anna pätevyyttä puheterapeutin, puhetekniikanopettajan eikä laulunopettajan ammatteihin.

VoiceWell-koulutus on tarkoitettu Valviraan rekisteröidyille koulutetuille hierojille ja osteopaateille. Opiskelijalta edellytetään tervettä puheääntä, motivaatiota opiskella ja kehittää omaa ammatillista osaamistaan. 
Ks. koulutuksesta lisää www.voicewell.fi.

tiedustelut Kirsti Leppänen
VoiceWell-menetelmän kehittäjä ja kouluttaja 

 
(c)2018, All Rights Reserved