Äänenkäyttäjälle, on hän ammatiltaan laulaja ja soittaja tai näyttelijä, ääni on tärkein työkalu. Erilaiset häiriötilat kehossa voivat vaikeuttaa ammatinharjoittamista. Kehon häiriötiloilla voi olla myös vaikutusta fyysiseen ja/tai psyykkiseen jaksamiseen. Kehon asentojen aiheuttamat staattiset jännitystilat lisäävät tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja ja väsymystä. Oireiden määrä voi olla jopa viisinkertainen muihin ammatteihin verrattuna. Siinä missä urheilija hoitaa lihaksiaan, on myös äänenkäyttäjän, laulajan ja muusikon hyvä huoltaa kehoaan, jotta työssä keho jaksaisi paremmin ja välttyisi mahdollisilta ongelmilta. 

Hoitomenetelminä käytän monenlaisia käsittelytekniikoita, manuaalisia- ja mobilisoiviatekniikoita. Annan tarvittaessa akupunktioneuloilla lihasten triggerpisteille Dry Needling-hoitoa. Lisäksi ohjaaan asiakkaalle erilaisia harjoituksia äänen, purennan ja kehonalueille.

Tervetuloa saamaan yksilöllistä hoitoa! 

(c)2019, All Rights Reserved