Äänenhuolto, -hoito ja koulutuspalvelut

 

Tietoja minusta

Opiskelupolkuni on ollut vaihtelevan monipuolinen; nuorisotyönohjaajakoulutuksen kautta musiikkiterapeutiksi avasi aivan toisenlaisia näköaloja. Edelleen Koulutetun hierojan ammattitutkinto ja Voice Massage™ -terapeuttikoulutus loivat uuden alun. Voice Massage -terapeuttina toimin 1998–2009.

Tiedon nälkä jatkui, ja aloitin opiskelut vuonna 2003 Tampereen yliopiston puheopin laitoksella. Pääaineena oli puhetekniikka ja vokologia (äänentutkimus ja –harjoittaminen) ja sivuaineita olivat mm. hypermedian ja logopedian aineopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuudet. Opiskelun edetessä avautui mahdollisuus väitöstutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää erilaisten akustisten mittareiden avulla millainen naisopettajien ääni on laadultaan ja kestävyydeltään sekä miten eri tukitoimenpiteet voisivat edistää äänihyvinvointia. Jatko-opiskelijaoikeudet sain valmistumisen (2006) jälkeen, ja väitöstilaisuus oli helmikuussa 2012. Filosofian tohtoriksi valmistuin maaliskuussa 2012.

20 työvuoden aikana käydyt keskustelut ja pohdiskelut antoivat alkusysäyksen kuinka vuosien kliinistä kokemusta voisi hyödyntää omien asiakkaiden parhaaksi. Itseä kiinnosti ja kiinnostaa edelleen laaja-alainen kehon, äänen, kurkunpään ja kielen toimintojen ja faskioiden käsittelymahdollisuudet. Näin syntyi VoiceWell-hoito. Tällä hetkellä toimin VoiceWell-kouluttajana. 

Kirsti Leppänen, CV
2012 FT, Tampereen yliopisto, Kasv.yksikkö, puhetekniikka ja vokologia
2009- Voidis Oy, (Äänihyvinvointipalveluja tarjoavan yrityksen toimitusjohtaja)
2009 VoiceWell-menetelmän kehittäjä ja kouluttaja/hoitaja
2006 FM, Tampereen yliopisto hum.tdk, puhetekniikka ja vokologia, logonomi
2002 Musiikkiterapeutti (AMK)
1997 Koulutettu hieroja (TAKK)
1996-2009 Tmi Kicka Leppänen

1988 Nuorisotyönohjaaja
1985 Ylioppilas, Harjavallan lukio