Tietoa minusta

Ihmisäänen moninaisuus on kiehtonut koko elämäni ajan. Lauluopiskelut musiikkiopistossa ja yksinlauluoppilaana sekä laulaminen eri ryhmissä on opettanut itsestä ja omasta äänenkäytöstä monia uusia asioita. Opiskelupolkuni on ollut vaihtelevan monipuolinen; nuorisotyönohjaajakoulutuksen kautta musiikkiterapeutiksi sekä koulutetun hierojan ammattitutkinto että Voice Massage™ -terapeuttikoulutus loivat uuden alun. Voice Massage -terapeuttina toimin 1998–2009. 

Tiedon nälkä jatkui, ja aloitin opiskelut vuonna 2003 Tampereen yliopiston puheopin laitoksella. Pääaineena oli puhetekniikka ja vokologia (äänentutkimus ja –harjoittaminen) ja sivuaineita olivat mm. hypermedian ja logopedian aineopinnot sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskokonaisuudet. Opiskelun edetessä avautui mahdollisuus väitöstutkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää erilaisten akustisten mittareiden avulla millainen naisopettajien ääni on laadultaan ja kestävyydeltään sekä miten eri tukitoimenpiteet voisivat edistää äänihyvinvointia. Jatko-opiskelijaoikeudet sain valmistumisen (2006) jälkeen, ja väitöstilaisuus oli helmikuussa 2012. Filosofian tohtoriksi valmistuin maaliskuussa 2012. 

Vuosien työkokemus kliinisestä työstä ja pohdiskelut antoivat alkusysäyksen kuinka kliinistä kokemusta voisi hyödyntää omien asiakkaiden parhaaksi. Ihmisen kokonaisuus äänenkäyttäjänä, miten hän kannattelee kehoaan, kuinka keho resonoi puhuessa tai laulaessa tai miten pään asento vaikuttaa purennan ja leukojen toiminnan tasapainoon, hengityksen tasapaino kaikessa olemisessa jne jne.Itseä kiinnosti ja kiinnostaa edelleen laaja-alainen kehon, äänen, hengityksen, kurkunpään sekä kielen toimintojen että faskioiden käsittelymahdollisuudet. Näin syntyi VoiceWell-hoito, joka täyttää 10 vuotta 2019. Itseni kouluttaminen kiinnostaa edelleen, ja viimeksi valmistuin Dry Needling -professionaliksi. Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Nimensä mukaisesti kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja. Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti. Dry needling ei ole akupunktiohoitoa.(ks. www.dryneedling.fi) 

Tällä hetkellä toimin VoiceWell-hoitajana VoiceWell-keskuksessa Tampereella sekä kouluttajana VoiceWell-hoitajille ja äänikurssilaisille sekä järjestän täydennyskoulutusta puheterapeuteille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille manuaalisista hoito-otteista. 

Jos olet kiinnostunut itsesi kehittämisestä ja haluat saada työkaluja hoitotyön tueksi, ota yhteyttä ja kysy alkavista koulutuksista. Koulutuksia on tarjolla räätälöidysti myös purennan ja leukanivelen alueen hoitamiseen, VoiceWell-hoitajakoulutus koko kehon, äänentuoton alueelle sekä hengityksen tasapainoon saattamiseksi.

(c)2019, Kaikki oikeudet pidätetään