Hengitysohjaus

Psykofyysinen hengitysohjaus & Hoitava Hengitys. Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena.
Olen Hoitava Hengitys ® -ohjaaja. VoiceWell-hoito keskittyy myös osaltaan hengityksen alueen tiedostamiseen, tasapainottamiseen ja kaikkien hoitojen ja ohjausten yhteydessä sovellan niin VoiceWell-menetelmää kuin myös psykofyysinen hengitysohjaus- ja hoitava hengitys-menetelmiä. Tarjoan hengitysohjauksia niin ryhmille kuin yksilökäynteinä.

Tapaamisissa saat tietoa 
 • Hengityksen psykofysiologiasta 
 • Hengityksen merkityksestä vuorovaikutuksessa
 • Hengityksen itsesäätelystä

Miten voi tunnistaa epätasapainoisen hengityksen? 
 • Ylihengittäminen tai vuoroittainen yli- ja alihengittäminen 
 • Tauoton hengitys 
 • Hengityksen katkaisu lihasjännityksellä, hengityksen pidättäminen 
 • Suuhengitys, voimakas ilman imeminen, ilman haukkominen 
 • Toistuva nieleskely, röyhtäily, rykiminen, haukottelu 
 • Hengityslihasten käyttöjärjestyksen häiriintyminen 
 • Apuhengityslihasten epätarkoituksenmukainen käyttö 
 • Olo on epämukava 

Tasapainoinen hengitys 
 • Vastaa tarkasti aineenvaihdunnallisia tarpeita
 • On lepotilassa taukojen rytmittämää
 • Tasapainottaa mieltä ja ruumista: elävöittää tai rauhoittaa tarpeistamme riippuen
 • On virtaavaa liikettä mielessä ja ruumiissa
 • On virtausta ja sujuvuutta vuorovaikutuksessa
 • Viestittää itselle ja toiselle ”ei hätää”

Mikä aiheuttaa epätasapainoista hengitystä?
 • Hengitys voi häiriintyä mielensisäisten tekijöiden vaikutuksesta: mielikuvien, tunteiden, kokemusten sekä niihin liittyvien tuntemusten ja toimintayllykkeiden vaikutuksesta.
 • Ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta: kylmyys, kuumuus, hajut, äänet, tungos, ahtaus, avaruus jne.

Järjestän niin ryhmätunteja kuin yksilöohjaustakin. Laita viestiä ja pyydä tarjous!

Tiedustelut sähköpostitse voicewellkicka@gmail.com
Etsi