Psykofyysinen hengityksen hoito

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena 

Tapaamisissa saat tietoa 
a) Hengityksen psykofysiologiasta 
b) Vuorovaikutuksen merkityksestä (varhaisen ja nykyisen) 

Miten voi tunnistaa epätasapainoisen hengityksen? 
• Ylihengittäminen tai vuoroittainen yli-/alihengittäminen 
• Tauoton hengitys 
• Hengityksen katkaisu lihasjännityksellä, hengityksen pidättäminen 
• Suuhengitys, voimakas ilman imeminen, ilman haukkominen 
• Toistuva nieleskely, röyhtäily, rykiminen, haukottelu 
• Hengityslihasten käyttöjärjestyksen häiriintyminen 
• Apuhengityslihasten epätarkoituksenmukainen käyttö 
• Olo epämukava 

Tasapainoinen hengitys 
• vastaa tarkasti aineenvaihdunnallisia tarpeita. 
• lepotilahengitys on taukojen rytmittämää. 
• tasapainottaa mieltä ja ruumista: elävöittää tai rauhoittaa tarpeistamme riippuen. 
• on virtaavaa liikettä mielessä ja ruumiissa. 
• on virtausta ja sujuvuutta vuorovaikutuksessa. 
• viestittää itselle/toiselle ”ei hätää”. 

Epätasapainoinen hengitys 
- hengitys voi häiriintyä mielensisäisten tekijöiden vaikutuksesta: mielikuvien, tunteiden, kokemusten sekä niihin liittyvien tuntemusten ja toimintayllykkeiden vaikutuksesta.
- tai ulkoisten olosuhteiden vaikutuksesta: kylmyys, kuumuus, hajut, äänet, tungos, ahtaus, avaruus jne.

Ryhmä/yksilö: Kokoontumisissa/yksilötapaamisissa käsitellään hengityksen itsesäätelyyn ja vuorovaikutukseen liittyviä teemoja 

Varaa aika voicewellkicka (at) gmail.com 
(c)2019, Kaikki oikeudet pidätetään